Ценовник

Чланарина
Одељење за одрасле кориснике 800.00 динара
Пензионери 600.00 динара
Дечије одељење 600.00 динара
Породична чланарина: сваки члан породице има 100.00 динара попуст при заједничком учлањењу у Библиотеку
Попуст уз СВИЛАЈНЧКУ КАРТИЦУ 15%

Бесплатна чланарина
Деца предшколског узраста
Ученици првог разреда основне школе
Корисници услуга социјалне и породично правне заштите ЦСР Свилајнац

Електронска читаоница
Интернет: Бесплатно за чланове Библиотеке
Скенирање: Бесплатно за чланове Библиотеке
Штампање: Текст ,текст и слика, слика А4 – бесплатно за чланове

Цене осталих услуга
Оштећена или изгубљена књига
• Надокнађује се истом књигом
• Надокнађује се другом књигом у договору са библиотекаром
Међубиблиотечка позајмица: за чланове библиотеке надокнађује се само цена поштанских услуга