Позајмица

ПОЗАЈМИЦА 
Члан Библиотеке може позајмити највише две књиге. 
Књиге се издају најдуже на 15 дана. 
Рок враћања може се једном продужити за 15 дана за све књиге осим школске лектире и књига које су на попису резервација.Продужење се обавља лично, телефоном или маилом. 
Грађа приручне (референсне) збирке, завичајни фонд и фонд серијских публикација, као и друге посебне збирке користе се искључиво у просторијама Библиотек е. 

МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА 
Путем међубиблиотечке позајмице корисник може набавити грађу из фондова других библиотека. 
Ова услуга се не наплаћује, сем поштанских трошкова које има Библиотека приликом враћања или преузимања публикације.