О библиотеци

Мало која установа у Србији, поготово у малом граду као што је Свилајнац, бележи континуирано трајање, безмало, век и по. Закорачивши у 21. век, после деценија стагнирања условљених друштвеним околностима, Ресавска библиотека почиње рад на реорганизацији и модернизацији своје делатности у складу са захтевима новог миленијума. На око 200 квадратних метара, површини пет пута мањој од потребне која је прописана стандардима и Законом о библиотечкој делатности, за врло кратко време ова установа је прерасла у једану, књигама и савременом опремом, добро опремљену библиотеку, са одговарајућом организацијом рада и стручним кадром, максималном искоришћеношћу простора, са применом савремених, међународно признатих метода обраде књижне и некњижне грађе, и као таква ушла у ред модерних библиотека, функционално корисних науци, образовању и свакодневном животу. 
Инсталирањем Winisis – библио програма 2001. године, кога је 2007. заменио COBISS, програмски пакет за јединствен систем узајамне каталогизације, Ресавска библиотека је започела аутоматизацију свог пословања. Резултат компјутерске обраде књижног фонда је формирање електронског каталога и ефикаснија комуникација са корисницима.