Одељења

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРАСЛЕ КОРИСНИКЕ

Одељење за одрасле корисника је по броју књига највеће и књижни фонд овог одељења броји око 40.000 књига, од светске и домаће књижевности до стручних књига из разних области. Књижни фонд је уређен по УДК систему.
Приступ фонду је слободан, изузев референсних збирки и уметничких монографија које се користе искључиво у читаоници. Публикације из овог одељења годишње користи око 10.000 корисника.
У оквиру Одељења за одрасле кориснике је смештен и фонд периодике. Редовно се набавља око 10 наслова периодике, од дневних новина до стручних, дечијих и забавних часописа.
Читаоницу, која има 11 читалачких места и три умрежена рачунара користе како одрасли корисници, тако и корисници дечијег одељења.

ДЕЧИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ

Дечије одељење, које је формирано тек 2001. године, је доживело највећу експанзију. Постало је својеврсно место за окупљање деце, која не долазе само да позајме књигу, већ се друже, дебатују, пишу, истражују.
Одељење се простире на 180 м2 иброји око 12.000 монографских публикација, које су по садржају прилагођене потребама деце од предшколског узратста до основаца виших разреда. Фонде је уређен по УДК систему, али и тематски. Садржајно је веома разнолико – од сликовница за најмлађе, до занимљивих књига за децу, енциклопедија, школске лектире, дечије периодике, стрипова па до веома примамљивих наслова за тинејџере. Приступ целокупном фонду је слободан, тако да деца могу сама да уживају у бирању књига за себе.
Поред књига, за младе је опремљен посебан кутак са 4 умрежена рачунара.
Годишње га посети око 6000 корисника.
Деца до другог разреда основне школе имају бесплатан упис.

ЗАВИЧАЈНО ОДЕЉЕЊЕ

Свакако једно од најзначајнијих одељења библиотеке је Завичајно одељење, које прикупља, обрађује и чува дела свилајнчана, као и дела других писаца чија је тема Свилајнац и доња Ресава. Особеност овог одељења је да поред књижне грађе, поседује и велики број некњижне грађе: фотографије, плакате, позивнице, разгледнице, рукописе, звучне и видео записе, локалну периодику и пресс клипинг. Фонд има око 10.000 библиографских јединица о Свилајнцу и представља трезор сведочанстава прошлости и традиционалне културе, али и маркер савремених збивања који неминовно постају део историје.
У оквиру овог фонда је смештен и фонд старе и ретке књиге.
Због специфичности ових фондова, приступ фонду је омогућен само библиотекарима. Сва грађа се користи искључиво у библиотеци, а увид у садржај Завичајног одељења шира јавност има путем издаваштва и великог броја изложби које приређује ово одељење.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАБАВКУ И ОБРАДУ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

Одељење обраде званично је формирано 2006. године, као потреба да се обрада књижног фонда обавља континуирано и на једном месту. Иако је одељење издвојено, обрада књижног фонда Ресавске библиотеке обавља се на свим одељењима, јер расположива рачунарска опрема то дозвољава, а и чињеница да сви библиотекари Ресавске библиотеке имају лиценце за рад у COBISS-у.
Формирање посебног одељења за набавку књижне грађе просто је наметнуто брзим технолошким развојем друштва и заиста огромном издавачком продукцијом.