Чланство

• Члан Библиотеке може бити сваки грађанин Републике Србије који уплати чланарину 
• Приликом уписа потребно је приложити лична документа 
• Чланарина је годишња (календарска година) 
• Сваки члан Библиотеке дужан је да се придржава Правилника о пружању услуга и коришћењу грађе 
 
Услови коришћења: 
• Члан Библиотеке може бити задужен највише са две књиге 
• Књиге се издају најдуже на 15 дана 
• Рок враћања може се једном продужити за 15 дана за све књиге осим школске лектире и књига које су на попису резервација. Продужење се обавља лично, телефоном или маилом. 
• За библиотечку грађу која није враћена на време плаћају се пенали. Чланови који ни након треће опомене не врате грађу или не подмире обавезе губе право чланства, а Библиотека против њих може покренути судски поступак. 
• Грађа приручне (референсне) збирке, завичајни фонд и  фонд серијских публикација, као и друге посебне збирке користе се искључиво у просторијама Библиотеке. 
• Чланови Библиотеке имају право на коришћење свих сервиса, услуга и програма Библиотеке. 
• Приступ интернет и коришћењу рачунара утврђен је посебним правилима.