POZAJMICA
Član Biblioteke može pozajmiti najviše dve knjige.
Knjige se izdaju najduže na 15 dana.
Rok vraćanja može se jednom produžiti za 15 dana za sve knjige osim školske lektire i knjiga koje su na popisu rezervacija.
Produženje se obavlja lično, telefonom ili mailom.
Građa priručne (referensne) zbirke, zavičajni fond i fond serijskih publikacija, kao i druge posebne zbirke koriste se isključivo u prostorijama Bibliotek
e.


MEĐUBIBLIOTEČKA POZAJMICA
Putem međubibliotečke pozajmice korisnik može nabaviti građu iz fondova drugih biblioteka.
Ova usluga se ne naplaćuje, sem poštanskih troškova koje ima Biblioteka prilikom vraćanja ili preuzimanja publikacije.