Elektronska čitaonica raspolaže sa 3 umrežena računara, skenerom i štampačem.

Korisnicima je omogućena stalna internet veza.

Korišćenje čitaonice je besplatno za sve članove Biblioteke.

Vreme korišćenja interneta nije ograničeno.

Usluge štampanja se ne naplaćuju članovima Biblioteke.