Cenovnik

Članarina

Odeljenje za odrasle korisnike 500.00 dinara
Penzioneri  400.00 dinara
Dečije odeljenje  400.00 dinara
Porodična članarina: svaki član porodice ima 100.00 dinara popust pri zajedničkom učlanjenju u Biblioteku

Besplatna članarina

Deca predškolskog uzrasta
Učenici prvog razreda osnovne škole
Korisnici usluga socijalne i porodično
pravne zaštite CSR Svilajnac

Elektronska čitaonica

Internet: Besplatno za članove Biblioteke
Skeniranje: Besplatno za članove Biblioteke
Štampanje: Tekst ,tekst i slika, slika A4 - besplatno za članove

Cene ostalih usluga

Zadržavanje preko 15 dana
• Za svaki mesec preko određenog roka 100 din
• Nadoknada u knjigama u dogovoru sa bibliotekarom

Oštećena ili izgubljena knjiga

• Nadoknađuje se istom knjigom
• Nadoknađuje se drugom knjigom u dogovoru sa bibliotekarom


Međubibliotečka pozajmica: za članove biblioteke nadoknadjuje se samo cena poštanskih usluga